Nagrzewnice

 

Nagrzewnice spalinowenagrzewnica 45
Nagrzewnice elektrycznenagrzewnica 44
Nagrzewnice gazowenagrzewnica 49, 50, 51

 

Dobór mocy nagrzewnicy do panujących warunków pomieszczeniowych

Wzór: V x T x K = Kcal/h

V - -objętość pomieszczenia, które ma być ogrzane ( szerokość x długość x wysokość ) w m³

T - temperatura wymagana w pomieszczeniu

K - współczynnik izolacji cieplnej w pomieszczeniu ( K= 3,0-4,0 nieizolowany , K= 2,0-2,9 słaba izolacja , K=1,0-1,9 średnia izolacja , K=0,6-0,9 dobra izolacja )

Pomieszczenie : 5 m szerokie, 10 m długie , 6 m wysokie

Przykład : 300 x 14 x 2,5 = 10 500 Kcal/h

1 KW = 860 Kcal/h

Czyli w tym przypadku potrzebuje my około 13 kW mocy grzewczej

Teraz można dobrać urządzenia najbardziej odpowiadające potrzebom